Bohemia Royal Breeders Association

Logo Bohemia Royal Breeders Association

(dále jen BRBA) vznikla na základě požadavků mnoha chovatelů a nových majitelů psů, zejména specifických druhů plemen, kteří se potýkali a mnohdy stále potýkají s problémy registrace a poskytování klasických služeb registračních agentur a plemenných knih ve světě, zejména s ohledem na složitost komunikace a transferů jednotlivých jazyků, složitou dostupnost nabízených služeb a v neposlední řadě také jejich finanční náročnost.

Nejzásadnější problém ve vzniku nové organizace tohoto typu, kterým je bezesporu tvorba vlastních databankových souborů informací, nutných k uspokojení běžných požadavků na služby plemenných knih tohoto typu, řeší společnost "BRBA" ve spolupráci se zahraničními partnery a to nákupem některých databázových souborů, výměnným obchodem a tvorbou vlastní informační databáze. S ohledem na vysokou náročnost těchto činností byl rok 2003 zkušebním provozem společnosti a od 1.1. 2004 "BRBA" poskytuje ucelený komplex služeb plemenné knihy vybraných plemen psů, který znamená možnost mezinárodní plnohodnotné registrace Vašich psů i jejich odchovů, včetně možnosti výdeje vlastních rodokmenů!

BOHEMIA ROYAL BREEDERS ASSOCIATION je dceřinou společností soukromé firmy se svou samostatnou ekonomickou rozvahou avšak s mezinárodním statutem!


Moravia Bulldog And Terrier Club

Jedná se o Ministerstvem Vnitra České republiky registrované Občanské sdružení chovatelů, majitelů a příznivců psů, u jehož zrodu stála chovatelská stanice "GENETIC"!

Americký pitbull teriér

Klub vznikl z důvodu nedostatku informací o určitých typech plemen psů na trhu a nadále se zabývá rozvojem chovu, služebního, pracovního i privátního využití těchto psů a jejich bezpečného soužití s člověkem, poskytováním ucelených souborů informací a pořádáním specializovaných kynologických, kulturně – společenských akcí, umožňujících kontakty mezi svými členy, chovateli, zájemci a celou veřejností!

Zároveň se snaží svou profesionální činností být aktivním popularizátorem těchto plemen psů na veřejnosti, což je v poslední době velmi významným prvkem v celospolečenském dialogu o návrzích zákazů či omezení chovu například některých takzvaných "bojových plemen psů".

Ve spolupráci s registrační společností "BOHEMIA ROYAL BREEDERS ASSOCIATION" a společností "GENETIC" je hlavním organizátorem a pořadatelem "Evropských výstav vybraných plemen psů", u nás zejména každoročně pořádané "EUROPEAN BULLDOG SHOW" za účasti zahraničních rozhodčích, oficiálně delegovaných "BRBA"!

Informace o společnosti "BRBA", činnosti, členství i aktivitách klubu lze získat také na naši Bulldog Hot Line +420 608 730 671.